slide
slide
slide

Przygotowanie Inwestycji

 • Dokumentacje budowlane i wykonawcze obejmujące: projekty architektoniczne i konstrukcyjno – budowlane, projekty drogowe, organizacji ruchu i zagospodarowania terenu, geotechnikę, geologię i hydrogeologię, węzły ciepłownicze i kotłownie, hydrofornie na cele bytowe i przeciwpożarowe, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje wodno – kanalizacyjne, instalacje przeciwpożarowe, instalacje elektryczne i niskonapięciowe, instalacje teletechniczne, instalacje gazowe, sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, sieci i przyłącza ciepłownicze, sieci i przyłącza gazowe, sieci i przyłącza elektryczne,
 • Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
 • Nadzory autorskie i kierowanie robotami we wszystkich branżach,
 • Obsługa geodezyjna i geologiczna
1000
zrealizowanych inwestycji
400
zadowolonych klientów

Instalacje Elektryczne

 • Budowa linii kablowych ziemnych , napowietrznych oraz kanalizacji kablowych i światłowodowych,
 • Wykonawstwo oraz modernizacje przyłączy ziemnych i napowietrznych, rozdzielni elektrycznych, tablic podziałowych
 • Wykonawstwo oraz modernizacje instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, hotelach oraz obiektach specjalnych
 • Modernizacje w budynkach zamieszkałych (wymiany WLZ, układy pomiarowe pośrednie i półpośrednie, rozdzielnie elektryczne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu)
 • Inteligentne systemy zarządzające, układy sterowania oraz automatyki przemysłowej i budynkowej
 • Montaż agregatów prądotwórczych z układami sterowania,
 • Obsługa placów budowy
 • Instalacje automatycznego odladzania
 • Kontrola i pomiary instalacji elektrycznych
 • Instalacje odgromowe i uziemiające

Instalacje Niskonapieciowe

 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (klasy 1-4),
 • Systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy,
 • Instalacje telewizji dozorowej,
 • Instalacje monitoringu w komunikacji miejskiej,
 • Instalacje LAN, telefoniczne, WiFi i GSM,
 • Instalacje domofonowe i videodomofonowe,
 • Systemy wykrywające gazy niebezpieczne,
 • Instalacje antenowe kablowe i satelitarne.
 • Instalacje automatyki parkingowej,
 • Instalacje multimedialne audio - wizualne

Instalacje Oswietleniowe

 • Wykonawstwo instalacji oświetleniowych dla hoteli, restauracji, biur, sklepów, obiektów sakralnych, domów i ogrodów,
 • Oświetlenie wewnętrzne (oprawy sufitowe i ścienne, systemy obwodowe i punktowe, podświetlane sufity, oświetlenie meblowe, kuchenne i łazienkowe),
 • Oświetlenie zewnętrzne (architektoniczne, iluminacje budynków, oświetlenie uliczne, dekoracyjne oświetlenie terenów zielonych, podświetlenie ścieżek oraz podjazdów, oświetlenie reklam),
 • Instalacje oświetleniowe w technologii LED z pełnym układem sterowania,
 • Oświetlenie bezpieczeństwa (oprawy awaryjne, ewakuacyjne),
 • Oświetlenie specjalistyczne (hale sportowe, baseny, lakiernie),
 • Pomiary natężenia oświetlenia.

Instalacje Sanitarne

 • Zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,
 • Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,
 • Wykonawstwo zestawów pompowych, przepompowni ścieków
 • Wykonawstwo węzłów cieplnych i kotłowni
 • Montaż systemów uzdatniania wody
 • Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz c.o.,
 • Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • Instalacje kanalizacji deszczowej i technicznej,
 • Wykonawstwo wewnętrznych i zewnętrznych zbiorników wodnych
 • Monitoring i inwentaryzacje kanalizacji,
 • Czyszczenie instalacji metodą hydrodynamiczną
 • Instalacje automatycznego nawadniania

Zabezpieczenia Przeciwpozarowe

Hydrant
Hydrant
 • Instalacje hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe,
 • Hydrofornie do urządzeń przeciwpożarowych
 • Dostosowanie budynków i pomieszczeń do wymagań przeciwpożarowych
 • Oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, okna, ściany, kurtyny, bramy, rolety)
 • Elektroniczne systemy sygnalizacji pożaru (SSP, DSO),
 • Instalacje automatycznego oddymiania,
 • Konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń przeciwpożarowych

Prace Remontowo-Budowlane

 • Prace rozbiórkowe
 • Generalne remonty, przebudowy, budowy, adaptacje pomieszczeń
 • Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej
 • Wydzielenia na strefy przeciwpożarowe
 • Zabezpieczenia ognioochronne

Prace Ziemne

 • Usługi koparką gąsienicową 4t (wykopy, niwelacje)
 • Wykonywanie przewiertów sterowanych horyzontalnych
 • Usługi transportowe z HDS

Nasze Realizacje

Współpraca

Podczas naszej wieloletniej działalności swoje usługi wykonywaliśmy między innymi dla:
 • urzędów gmin województwa mazowieckiego,
 • urzędów dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy,
 • obiektów użyteczności publicznej
 • obiektów sakralnych,
 • obiektów wojskowych,
 • uczelni wyższych (SGGW, UKSW, WAT),
 • zakładów przemysłowych (PGNiG Termika S.A.)
 • transportu publicznego (Metro Warszawskie),
 • firm deweloperskich,
 • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 • i wielu innych...
Dzięki długoletniemu doświadczeniu, stosownej wiedzy i kompetencji oraz specjalistycznemu sprzętowi jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każde zlecenie.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt

500 34 10 10 500 34 07 80